Die woestyn en die dor land sal bly wees, en die wildernis sal juig en bloei soos 'n narsing; dit sal lustig bloei en juig, ja, met gejuig en gejubel; die heerlikheid van die L¡banon is aan hom gegee, die sieraad van Karmel en Saron; hulle sal sien die heerlikheid van die HERE, die sieraad van onse God.
 
 
Jesaja 35 vers 1 en 2
The wilderness and the solitary place shall be glad for them; and the desert shall rejoice, and blossom as the rose. It shall blossom abundantly, and rejoice even with joy and singing: the glory of Lebanon shall be given unto it, the excellency of Carmel and Sharon, they shall see the glory of the LORD, and the excellency of our God.

Isaiah 35 verses 1 and 2

 

dieknoop.net © 2006 - 2023

 


Swallow Software
dieknoop.org dieknoop.info
ADSA Klein Advertensies